Pirkimo pardavimo sąlygos

ELEKTRONINĖS PREKYBOS TAISYKLĖS

Sąvokos

Elektroninė parduotuvė – internetiniame tinklapyje www.sexjoy.lt, esanti elektroninė parduotuvė, kurioje pirkėjas gali įsigyti UAB AviLink siūlomas prekes.

Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) – www.sexjoy.lt parduotuvės prekių pirkimo-pardavimo taisyklės.

Pardavėjas – UAB AviLink

Pirkėjas – asmuo įsigijęs prekes elektroninėje parduotuvėje.

Šalys – pirkėjas bei pardavėjas.

Pirkimo–Pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) – sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su asmeniu (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas ir kiti asmens duomenys reikalingi prekės įsigijimui bei siuntimui.

Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, skelbiamas internetiniame tinklapyje www.sexjoy.lt, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo taisyklės.

Bendrosios nuostatos

Pirkėjas privalo susipažinti su pardavėjo patvirtinta ir viešai skelbiama privatumo politika.

Šios Taisyklės yra privaloma ir neatsiejama sutarties, sudaromos tarp pirkėjo ir pardavėjo dalis.

Pirkti prekes El. parduotuvėje turi teisę:

18 metų sulaukę, fiziniai asmenys.

Prekių užsakymas, Sutarties įsigaliojimas

Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, pasirenka dominančias prekes.

Pirkėjo pasirinkimo pagrindu yra suformuojamas prekių užsakymo krepšelis, kuriame pirkėjas gali susipažinti su visa informacija apie pasirinktas prekes (pavadinimas, nuoroda į detalųjį prekės aprašymą)

Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje pateiktuose informacijos laukuose įrašo tikslią ir ne klaidinančią informaciją apie save, reikiamą tolimesniam užsakymo įvykdymui.

Šalys susitaria, jog konkrečių prekių pirkimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai pirkėjas apmoka pardavėjui už prekes.

Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę gražinti prekes, kurių pakuotė nebuvo pažeista. Taip pat gražinti prekes, kurios sugedo garantiniu laikotarpiu arba turi defektų.

Pardavėjo teisės

Pardavėjas turi teisę nepriimti atgal prekių, kurių pakuotė buvo pažeista, išskyrus atvejus, kai prekė yra nekokybiška arba sugedusi garantiniu laikotarpiu.

Pardavėjo pareigos

Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik taisyklių, privatumo politikos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių, tokių, kaip prekių trūkumas sandėlyje, ilgesni nei numatyti prekių pristatymo terminai ir panašiai, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Sutartis nutraukiama ir pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

Kainos, apmokėjimo būdai

Prekių ir paslaugų kainos nurodytos parduotuvėje www.sexjoy.lt ir užsakyme yra nurodomos EUR (eurais).

Pirkėjas už užsakytas prekes gali atsiskaityti:

naudojantis elektroninių mokėjimų arba elektroninės bankininkystės sistemomis – pirkėjui, pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, ir patvirtinus užsakymą, Pirkėjas nukreipiamas į elektroninių mokėjimų arba elektroninės bankininkystės sistemą, kurioje jis atlieka mokėjimą tą pačią dieną, kurią pateikiamas užsakymas. Naudojantis šiuo apmokėjimo būdu atsakomybė už duomenų saugumą tenka elektroninės mokėjimo sistemos savininkui, nes visos piniginės operacijos vyksta elektroninės mokėjimo sistemos savininko sistemose.

Pardavėjui gavus apmokėjimą arba gavus patvirtinimą dėl apmokėjimo patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

Prekių pristatymas

Prekių pristatymui Pardavėjas naudoja kurjerių bendrovių teikiamas paslaugas.

Prekių pristatymo terminai negalioja tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Tokiu atveju, šalys tarpusavyje susitaria dėl užsakytos prekės pristatymo termino pratęsimo ir kitų pristatymo sąlygų.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, tokių kaip:

Pirkėjas pateikia klaidingą informaciją, reikalingą pristatyti prekes.

Prekių grąžinimas

Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę savo lėšomis.

Pirkėjas netenka teisės grąžinti prekę pardavėjui, jeigu prekės trūkumai atsirado dėl pirkėjo arba trečiųjų asmenų kaltės, netinkamų prekės naudojimo, saugojimo, laikymo sąlygų, taip pat kai prekės trūkumai buvo prekių perdavimo metu ir Pirkėjo turėjo būti pastebėti, tačiau Pirkėjas į Pardavėją nesikreipė per 14 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

Pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 5 dienas po to, kai prekė grįžta į pardavėjo sandėlį. Pirkėjui visas sumokėtas sumas, pardavėjas grąžina bankiniu pavedimu į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

Prekės, kurioms taikoma gamintojo garantija, jei jų garantinis terminas dar nėra pasibaigęs, prieš šalinant jų trūkumus, jas keičiant arba grąžinant už jas sumokėtus pinigus, turi būti patikrintos garantiniame servise, tam kad pardavėjas įsitikintų, jog prekės gedimas neatsirado dėl pirkėjo kaltės.